Privacyverklaring toegevoegd

Vandaag de Privacyverklaring toegevoegd aan de footer van de website. Zo’n verklaring is verplicht en is bedoeld om bezoekers te informeren over welke privacygevoelige data worden verzameld en welk doel deze hebben. Deze verklaring is verplicht als gevolg van de AVG / GDPR regels.